Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ įvykdytos ir plauojamos investicijos

Ilgalaikio turto grupės 2016 m.  2017 m.
faktas (tūkst. EUR) planas (tūkst. EUR)
Pastatai ir statiniai 409,43
Perdavimo įrenginiai 128,78 35,30
Mašinos ir įrenginiai 565,62 24,30
Garo ir karšto vandens katilai 900,26 2,34
Transporto priemonės 14,20
Kita įranga 23,99 118,85
Nematerialus turtas 4,83 10,00
Iš viso investicijų: 2047,10 190,79
Oras Palangoje
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai