Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

 

Šilumos gamyba

 

2017 m. rugsėjo mėnesio faktiniai rodikliai

Šilumos poreikis 1496,27 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 2659,19 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

 

2017 m. lapkričio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

(vienanarės kainos kintamoji dedamoji)

 2,28 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
 Dujos  37%
 Biokuro mišinys  62%
 Granulės  1%

 

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių

Periodas Šilumos poreikis Planuojamas pagaminti šilumos keikis Planuojamas supirkti šilumos kiekis
2017 spalis 2821,04 MWh 3995,82 MWh
2017 lapkritis 7072,99 MWh 8829,96 MWh
2017 gruodis 9893,53 MWh 12028,27 MWh
2018 sausis 9747,99 MWh 11817,83 MWh
2018 vasaris 8054,05 MWh 9679,70 MWh
2018 kovas 7402,05 MWh 9167,17 MWh
2018 balandis 4816,88 MWh 6338,00 MWh
2018 gegužė 1872,64 MWh 2931,67 MWh
2018 birželis 1424,19 MWh 2574,26 MWh  –
2018 liepa 1450,75 MWh 2576,66 MWh
2018 rugpjūtis 1496,92 MWh 2564,72 MWh  –
2018 rugsėjis 1562,33 MWh 2543,99 MWh

 

Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB „Palangos šilumos tinklai“ licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.

 

Per einamąjį mėnesį pranešimų apie potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

Oras Palangoje
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai