Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

 

Šilumos gamyba

 

2018 m. vasario mėnesio faktiniai rodikliai

Šilumos poreikis 9604,20 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 11971,64 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

 

2017 m. balandžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

(vienanarės kainos kintamoji dedamoji)

 2,57 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
 Dujos  37%
 Biokuro mišinys  62%
 Granulės  1%

 

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių

Periodas Šilumos poreikis Planuojamas pagaminti šilumos keikis Planuojamas supirkti šilumos kiekis
2018 kovas 7202,05 MWh 9167,17 MWh
2018 balandis 4816,88 MWh 6338,00 MWh
2018 gegužė 1872,64 MWh 2931,67 MWh
2018 birželis 1424,19 MWh 2574,26 MWh  –
2018 liepa 1450,75 MWh 2576,66 MWh
2018 rugpjūtis 1496,92 MWh 2564,72 MWh  –
2018 rugsėjis 1562,33 MWh 2543,99 MWh
2018 spalis 3687,88 MWh 5848,02 MWh
2018 lapkritis 3952,34 MWh 8207,61 MWh
2018 gruodis 7752,62 MWh 9674,98 MWh
2019 sausis 9798,77 MWh 12141,13 MWh
2019 vasaris 8513,01 MWh 10611,47 MWh

 

Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB „Palangos šilumos tinklai“ licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.

 

Per einamąjį mėnesį pranešimų apie potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

Oras Palangoje
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai