Menu Close
Aktualijos

Informuojame apie naujai rengiamą Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmąjį planą.

Remdamiesi 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame apie naujai rengiamą Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmąjį planą.   Papildomais klausimais galite kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1

Plačiau »

Išnuomojama vieta ant pastato-katilinės

Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ viešo konkurso būdu, vadovaudamasi UAB „Palangos šilumos tinklai“ negyvenamųjų pastatų, patalpų ir kitų statinių nuomos tvarkos aprašu patvirtintu 2019 ...
Plačiau
/ Naujienos

Svarbi informacija dėl šilumos tiekimo karštam vandeniui ruošti gegužės ir birželio mėnesį

UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad siekiant užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą Palangos miestui, kasmet planingai privalo būti vykdomi šilumos trasų hidrauliniai bandymai ir jų ...
Plačiau
/ Naujienos

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto BA05 kvartalo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą

Remiantis 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr.  XIII-2166 ir 2020 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro ...
Plačiau
/ Naujienos

APIE ĮMONĘ

„Palangos šilumos tinklai“ pradžia – 1974 metai. Tuo metu Palangoje šilumą gyvenamiesiems namams ir visuomeniniams pastatams tiekė „Jungtinių katilinių direkcijos“ valdomos nedidelės katilinės.

Apie 1970 metus nuspręsta Palangą sparčiai vystyti kaip kurortinį miestą. „Jungtinės katilinės“ nebuvo pajėgios vystyti šilumos tiekimo ūkį pagal numatytą miesto plėtrą, todėl tai buvo pavesta Klaipėdos valstybinei rajoninei elektrinei (dabartinė „Klaipėdos energija“). Tam buvo įkurtas Palangos padalinys pavadinimu „Palangos rajonas“ ir jo vadovu paskirtas Stasys Pališaitis.

Skip to content