Menu Close
Aktualijos

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI PALANGOS MIESTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti

Plačiau »

Siūlome nuolatinį darbą priežiūros technikui

UAB „Palangos šilumos tinklai“ siūlo nuolatinį darbą priežiūros technikui: Darbo pobūdis Šilumos tinklų vamzdynų ir įrenginių priežiūra ir remontas; Defektų paieška šilumos tinkluose ir jų ...
Plačiau
/ Naujienos

UAB “Palangos šilumos tinklai” siūlo darbą PRIEŽIŪROS TECHNIKUI

Darbo pobūdis: Šilumos tinklų vamzdynų ir įrenginių priežiūra ir remontas; Defektų paieška šilumos tinkluose ir jų šalinimas; Perjungimų atlikimas šilumos tinkluose; Šilumos tinklų sandarumo patikros ...
Plačiau
/ Naujienos

Svarbi informacija dėl šilumos tiekimo karštam vandeniui ruošti 2023 m. gegužės ir birželio mėnesį.

UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad siekiant užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą Palangos miestui, kasmet planingai privalo būti vykdomi šilumos trasų hidrauliniai bandymai ir jų ...
Plačiau
/ Naujienos

APIE ĮMONĘ

„Palangos šilumos tinklai“ pradžia – 1974 metai. Tuo metu Palangoje šilumą gyvenamiesiems namams ir visuomeniniams pastatams tiekė „Jungtinių katilinių direkcijos“ valdomos nedidelės katilinės.

Apie 1970 metus nuspręsta Palangą sparčiai vystyti kaip kurortinį miestą. „Jungtinės katilinės“ nebuvo pajėgios vystyti šilumos tiekimo ūkį pagal numatytą miesto plėtrą, todėl tai buvo pavesta Klaipėdos valstybinei rajoninei elektrinei (dabartinė „Klaipėdos energija“). Tam buvo įkurtas Palangos padalinys pavadinimu „Palangos rajonas“ ir jo vadovu paskirtas Stasys Pališaitis.

Skip to content