Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

Akcininkai:

  • 99,98 proc. – Palangos miesto savivaldybė;
  • 0,02 proc. – privatūs akcininkai.

 

Stebėtojų taryba (išrinkta 2015 m. birželio 10 d.):

  • Pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos m. mero pavaduotojas;
  • Nariai: Petras Kaminskas, Palangos m. savivaldybės juridinio ir personalo sk. vedėjas;
  • Kostas Jakubauskas, Palangos m. savivaldybės ūkio ir turto sk. vedėjas;
  • Violeta Staskonienė, Palangos m. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja;
  • Dainius Želvys, Palangos m. savivaldybės tarybos narys.
Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai