Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

Šilumos gamyba

 

2018 m. lapkričio mėnesio faktiniai rodikliai

Šilumos poreikis 8809,98 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 10139,21 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

2019 m. sausio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: (vienanarės kainos kintamoji dedamoji) 2,77 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
1. Dujos 37%
2. Biokuro mišinys 62%
3. Granulės 1%

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių

Periodas Šilumos poreikis Planuojamas pagaminti šilumos keikis Planuojamas supirkti šilumos kiekis
2019 sausis 9798,77 MWh 12141,13 MWh
2019 vasaris 8513,01 MWh 10611,47 MWh
2019 kovas 8185,18 MWh 9980,29 MWh
2019 balandis 4256,20 MWh 5846,87 MWh
2019 gegužė 1558,14 MWh 2964,09 MWh
2019 birželis 1480,29 MWh 2529,29 MWh
2019 liepa 1533,59 MWh 2679,76 MWh
2019 rugpjūtis 1547,04 MWh 2524,32 MWh
2019 rugsėjis 1469,38 MWh 2544,33 MWh
2019 spalis 3846,97 MWh 5434,71 MWh
2019 lapkritis 7159,24 MWh 8451,28 MWh  –
2019 gruodis 8703,75 MWh 10016,95 MWh

 

Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB “Palangos šilumos tinklai” licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.

 

Per einamąjį mėnesį pranešimų apie potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai