Menu Close

Šilumos gamyba, poreikis , palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Šilumos gamyba

2019 m. lapkričio mėnesio faktiniai rodikliai

Šilumos poreikis 6412,60 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 7884,84 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

 

2019 m. gruodžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: (vienanarės kainos kintamoji dedamoji) 2,13 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
1. Dujos 37%
2. Biokuro mišinys 62%
3. Granulės 1%

 

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių

Periodas Šilumos poreikis Planuojamas pagaminti šilumos keikis Planuojamas supirkti šilumos kiekis
2019 gruodis 6066,19 MWh 7512,71 MWh
2020 sausis 9419,34 MWh 11458,42 MWh
2020  vasaris 8537,05 MWh 10468,08 MWh
2020  kovas 8145,88 MWh 9947,02 MWh
2020  balandis 4779,63 MWh 6237,01 MWh
2020  gegužė 1797,23 MWh 3043,75 MWh
2020  birželis 1456,17 MWh 2551,85 MWh
2020  liepa 1558,72 MWh 2833,99 MWh
2020  rugpjūtis 1519,26 MWh 2588,05 MWh
2020  rugsėjis 1506,20 MWh 2606,89 MWh
2020 spalis 3567,34 MWh 4978,56 MWh  –
2020 lapkritis 6511,70 MWh 7953,29 MWh

 

Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB “Palangos šilumos tinklai” licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.

 

Per einamąjį mėnesį pranešimų apie potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

Skip to content