Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

 

Šilumos gamyba

 

2018 m. liepos mėnesio faktiniai rodikliai

Šilumos poreikis 1493,24 MWh
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis 2609,26 MWh
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

2018 m. rugsėjo mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: (vienanarės kainos kintamoji dedamoji) 2,08 euro ct/kWh
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas
1. Dujos 37%
2. Biokuro mišinys 62%
3. Granulės 1%

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių

Periodas Šilumos poreikis Planuojamas pagaminti šilumos keikis Planuojamas supirkti šilumos kiekis
2018 rugpjūtis 1496,92 MWh 2564,72 MWh
2018 rugsėjis 1562,33 MWh 2543,99 MWh  –
2018 spalis 3687,88 MWh 5848,02 MWh
2018 lapkritis 3952,34 MWh 8207,61 MWh
2018 gruodis 7752,62 MWh 9674,98 MWh
2019 sausis 9798,77 MWh 12141,13 MWh
2019 vasaris 8513,01 MWh 10611,47 MWh
2019 kovas 8185,18 MWh 9980,29 MWh
2019 balandis 4256,20 MWh 5846,87 MWh
2019 gegužė 1558,14 MWh 2964,09 MWh
2019 birželis 1480,29 MWh 2529,29 MWh
2019 liepa 1533,59 MWh 2679,76 MWh

 

Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB “Palangos šilumos tinklai” licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.

 

Per einamąjį mėnesį pranešimų apie potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai