Menu Close

Teikiamos paslaugos

 • Šilumos punktų, šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra;
 • šilumos gamyba;
 • šilumos punkto patalpų priežiūra (eksploatavimas);
 • šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas);
 • siurblių priežiūra (eksploatavimas);
 • valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);
 • filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);
 • tikrinami šilumos punkto įrenginių darbo parametrai;
 • periodiniai įrengimų bandymai, atjungimo aparatūros einamieji remontai;
 • šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;
 • matavimo prietaisų, esančių šilumos punkte, priežiūra, patikra, keitimas;
 • šildymo ir karšto vandens sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas;
 • filtrų ir purvo rinktuvų valymas, praplovimas;
 • vamzdynų šiluminės izoliacijos priežiūra, atnaujinimas;
 • įvadinio šilumos apskaitos prietaiso kontrolė;
 • šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
 • šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);
 • optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
 • konsultacijos šildymo taupymo ir panašiais klausimais.

 

Skip to content