Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

UAB „Palangos šilumos tinklai“ aplinkosauginės ataskaitos

2020 Monitoringo ataskaita Palangos RK

 

UAB “Palangos šilumos tinklai” finansinės ataskaitos:

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos:

2020 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2019 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2018 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2017 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

UAB “Palangos šilumos tinklai” reguliavimo apskaitos sistema:

UAB „Palangos šilumos tinklai“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2017 m. RAS ataskaitų

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2016 m. RAS ataskaitų

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

RAS atskaitomybė už 2017 metus

Parsisiųsti ZIP formatu

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai (nenustatyti Metodikoje)

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai