Menu Close

Projektai

 

Vykdomas projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų Palangoje apjungimas“

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-04-20 – 2020-04-20. Projekto vertė 241 tūkst. EUR, tame tarpe iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ finansuojama iki 50 proc. projekto vertės, t. y. – iki 120 tūkst. EUR.

Projekto įgyvendinimo metu, apjungiant tris hidrauliškai atskiras sistemas, t. y. prie Palangos rajoninės katilinės sistemos prijungiant katilinės Nr. KA03 ir katilinės KA07 centralizuoto šilumos tiekimo sistemas bei prijungiant naują vartotoją, planuojama pakloti naujus, iš viso 540 m DN65-125 mm skersmens bekanalius, pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo tinklus su gedimų monitoringo sistema Palangos mieste.

Projekto tikslas yra pagerinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą 54 vartotojams, prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungti 1 vartotoją.

 

Vykdomas projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Palangos šilumos tinklai“ I etapas“

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-04-20 – 2020-04-20. Projekto vertė 1671 tūkst. EUR, tame tarpe iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ finansuojama iki 50 proc. projekto vertės, t. y. – iki 836 tūkst. EUR.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti 4209,5 m ilgio senų, susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų, pakeičiant juos naujais, pakeičiant trasuotės trajektoriją ir paklojant 4289,5 m naujų trasų.

Projekto tikslas yra transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas modernizuotuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose iki 422,41 MWh/per metus; pagerinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą 1095 vartotojams.

 

Užbaigtas projektas „Palangos rajoninės katilinės plėtra įrengiant naują 5 MW biokuro katilą“

 

2016 metų pabaigoje užbaigtas projektas – Palangos rajoninės katilinės plėtra įrengiant naują 5 MW biokuro katilą. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2013 metais, visa projekto vertė – 1,9 mln. EUR neįskaitant PVM, tame tarpe Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos sudaro 0,8 mln. EUR neįskaitant PVM.

Atlikti darbai, sumontuota įranga Darbų, įrangos vertė tūkst. EUR neįskaitant PVM
Projektavimo ir susiję darbai 41,51
Projekto valdymas, statybos techninė priežiūra 21,93
Statybas, rekonstarvimas, remontas ir kiti darbai 923,35
Katilo įranga, prietaisų montavimas ir pajungimas 863,81
Gerbūvio darbai 39,90
Iš viso: 1890,50

 

Skip to content