Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

admin

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl  šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2019 m. rugpjūčio mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

Tgnš kd – 2,06 euro ct/kWh;

Tpt kd – 2,06 euro ct/kWh;

Tpr kd – 1,13 euro ct/kWh;

Tpt – 3,11 euro ct/kWh.

 

Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

  Mato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
  Šilumos vienanarės kainos        
1.1. vienanarė kaina euro ct/kWh 5,27 5,74 6,38
   arba  
1.2. vienanarė kaina iki įvado euro ct/kWh 5,23 5,70 6,33
1.2.1. Šilumos pardavimo kaina vartotojui Eur/mėn. 0,40 0,44 0,48
  Šilumos dvinarės kainos        
2.1 pastovioji kainos dalis (už vidutinę vrtojimo galią) Eur/kW 14,93   18,07
2.2 kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį)  Eur ct/kWh 3,19   3,86
2.3 šilumos pardavimo kaina Eur/mėn. 0,40   0,48
  Karšto vandens kainos*:        
3.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m³ 5,02 5,47  
3.2.

ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams)

Eur/m³ 4,79   5,80

*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Palangos šilumos tinklai“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis.

 

Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;

Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

 

UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“

TURTO PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE SĄLYGOS

2019-07-04

Palanga

UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) rengia nereikalingo naudoti Bendrovės turto pardavimo viešąjį aukcioną.

 

Aukciono data ir laikas 2019 m. liepos 25 d.  14.00 val.

Aukcionas vyks – 2019 m. liepos 25 d.  14.00 val., adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga, Bendrovės salėje.

Dalyvių registracija – 2019 m. liepos 25 d. nuo 13.30 val. iki 14.00 val., adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga.

Plačiau

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl  šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2019 m. liepos mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

Tgnš kd – 2,14 euro ct/kWh;

Tpt kd – 2,14 euro ct/kWh;

Tpr kd – 1,16 euro ct/kWh;

Tpt – 3,19 euro ct/kWh.

 

Nuo 2019 m. liepos mėn. 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

  Mato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
  Šilumos vienanarės kainos        
1.1. vienanarė kaina euro ct/kWh 5,38 5,86 6,51
   arba  
1.2. vienanarė kaina iki įvado euro ct/kWh 5,34 5,82 6,46
1.2.1. Šilumos pardavimo kaina vartotojui Eur/mėn. 0,40 0,44 0,48
  Šilumos dvinarės kainos        
2.1 pastovioji kainos dalis (už vidutinę vrtojimo galią) Eur/kW 14,93   18,07
2.2 kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį)  Eur ct/kWh 3,30   3,99
2.3 šilumos pardavimo kaina Eur/mėn. 0,40   0,48
  Karšto vandens kainos*:        
3.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m³ 5,08 5,54  
3.2.

ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams)

Eur/m³ 4,84   5,86

*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Palangos šilumos tinklai“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis.

 

Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;

Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) rengia nereikalingo naudoti Bendrovės turto pardavimo viešąjį aukcioną.

 

Aukciono data ir laikas – 2019 m. birželio 14 d.  14.00 val.

Aukcionas vyks – 2019 m. birželio 14 d.  14.00 val., adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga, Bendrovės salėje.

Dalyvių registracija – 2019 m. birželio 14 d. nuo 13.30 val. iki 14.00 val., adresu Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga.

 

Informuojame, kad 2019-06-14 vykusiame turto pardavimo aukcione parduota transporto priemonė Mazda 6, todėl pakartotinis turto pardavimo aukcionas 2019-06-20 vyks dėl likusio neparduoto turto – transporto priemonės Audi A6.

Plačiau

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl  šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2019 m. birželio mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

Tgnš kd – 2,42 euro ct/kWh;

Tpt kd – 2,42 euro ct/kWh;

Tpr kd – 1,24 euro ct/kWh;

Tpt – 3,47 euro ct/kWh.

 

Nuo 2019 m. birželio mėn. 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

  Mato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
  Šilumos vienanarės kainos        
1.1. vienanarė kaina euro ct/kWh 5,74 6,26 6,95
   arba  
1.2. vienanarė kaina iki įvado euro ct/kWh 5,70 6,22 6,90
1.2.1. Šilumos pardavimo kaina vartotojui Eur/mėn. 0,40 0,44 0,48
  Šilumos dvinarės kainos        
2.1 pastovioji kainos dalis (už vidutinę vrtojimo galią) Eur/kW 14,93   18,07
2.2 kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį)  Eur ct/kWh 3,66   4,43
2.3 šilumos pardavimo kaina Eur/mėn. 0,40   0,48
  Karšto vandens kainos*:        
3.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m³ 5,28 5,76  
3.2.

ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams)

Eur/m³ 5,02   6,07

*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Palangos šilumos tinklai“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis.

 

Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;

Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ viešo konkurso būdu, vadovaudamasi UAB „Palangos šilumos tinklai“ negyvenamųjų pastatų, patalpų ir kitų statinių nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. kovo 29 d. UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus įsakymu Nr. ISVl9-38, išnuomoja vietą ant inžinerinio kiemo statinio — dūmtraukio, esančio adresu Klaipėdos pl. 63, Palangoje, unikalus Nr. 2597-6001-1071, išorinio paviršiaus (plotas 7 kv. m) bei šiame statinyje esančios patalpos dalį, dalies patalpos plotas yra 5 kv. m.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

 

 

 

 

 

Darbo pobūdis: katilinės automatizuotų įrenginių priežiūra, technologinio proceso valdymas,

sklandaus katilinės darbo užtikrinimas pamainos metu, avarijų ir sutrikimų likvidavimas, darbas su kompiuterinėmis sistemomis. Reikalavimai:  aukštesnysis arba auštasis išsilavinimas

energetikos, inžinerijos  srityje būtų privalumas, patirtis katilinės operatyvinėje veikloje būtų privalumas,  gebėjimas greitai reaguoti avarijų ir sutrikimų metu,  garo ir karšto vandens

vamzdyno priežiūros meistro pаžymėjimas būtų privalumas,  slėginių indų priežiūros meistro pažymėjimas būtų privalumas, vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro pažymėjimas būtų

privalumas.  Siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas, visas darbui reikalingas priemones ir tobulėjimo galimybes.

Kreiptis tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. 8 683 91743, el. paštas info@palangosst.lt

 

 

 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ viešo konkurso būdu, vadovaudamasi UAB „Palangos šilumos tinklai“ negyvenamųjų pastatų, patalpų ir kitų statinių nuomos tvarkos aprašu patvirtintu 2019m. kovo 29 (1.UAB„Palangos šilumos tinklai“direktoriaus įsakymu Nr.ISVl9-38), išnuomoja vietą antinžinerinio kiemo statinio—dūmtraukio, esančio adresu Klaipėdos pl.63, Palangoje, unikalus Nr.2597-6001-1071, išorinio paviršiaus (plotas—galima įrengti iki 3vnt. antenų) bei šiame statinyje esančios patalpos dalį, dalies patalpos plotas yra 5kv.m.

 

kamino_nuomos_konkurso_salygos_2_pasiulymo_forma

 

Statinio (Klaipėdos pl. 63 00148 Palanga) nuomos konkurso sąlygos (II) (002)

 

 

 

 

 

 

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai