Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

admin

1 2 3 12

Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi, kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau nepasiturinčių šalies gyventojų. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Nustatytos  2021 m.  lapkričio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedemosios (be PVM):

   

Šilumos vienanarė kaina

ct/kWh 

šilumos vienanarė kaina be PVM

          6.46   

šilumos vienanarė kaina su 9% PVM

          7.04   

šilumos vienanarė kaina su 21% PVM

          7.81   

Karšto vandens kainos 

Eur/m3  

Daugiabučių namų gyventojams (be PVM)

          6.03   

Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM)

          6.57   

Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)

          5.87   

Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM)

          7.10   

   
   
   

Kainų detalizavimas

 

1.1. šilumos vienanarė kaina:

ct/kWh 

1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papilomos kainų dedamosios);

          6.46   

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:

ct/kWh 

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios:

          4.22   

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh;

          1.90   

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD;

          2.32   

1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:

 

1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;

        13.90   

1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn.;

        16.66   

1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh

          2.32   

1.3. šilumos perdavimo kainos:

ct/kWh 

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + THT,KD, dedamąsias:

          2.35   

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh;

          1.07   

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh

          1.28   

1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:

 

1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;

          7.81   

1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.;

          7.34   

1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh

          1.28   

1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:

 

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.

1.5. Papildoma kainos dedamoji:

ct/kWh 

1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo;

–         0.29   

1.6 Karšto vandens kainos 

Eur/m3  

1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM)

          6.03   

1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM)

          6.57   

1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)

          5.87   

1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM)

          7.10   

 

Didėjant būsto šildymo kainoms primename, kad nepasiturintiems gyventojams kaip ir anksčiau mokesčiai už šildymą bus kompensuojami.

 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą?

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. nėra skirtumo, ar būstas šildomas centralizuotai, ar  kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.).

Nepasiturintiems gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP dydžio. Iš šeimos gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį atimamas 1 VRP dydis (128 Eur), padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio (192 Eur).

 

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: 

  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m²
  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m²; antram – 12 m²; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m².

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą. 

PAVYZDYS. Vieno gyvenančio asmens pajamos – 440 Eur (vidutinė senatvės pensija), kompensacija skiriama už normatyvinį 50 m² būsto naudingąjį plotą. Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 440 Eur – 192 Eur (1,5 VRP) = 248 Eur; 248 Eur x 10 proc. = 24,80 Eur. Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 24,80 Eur. Likusi būsto šildymo išlaidų dalis už normatyvinį būsto plotą kompensuojama. Jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 45 Eur, jis gyvena 60 m² bute, šildymo sąskaitos dalis už normatyvinį 50 m² plotą sudaro 37,5 Eur (45 Eur : 60 m² x 50 m² = 37,5 Eur). Tad  kompensuojama būtų 12,70 Eur (37,50 Eur – 24,80 Eur = 12,70 Eur).

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. Skaičiuoklę galite rasti čia: https://www.spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos

 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo ?

Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, 115 kab., prieš atvykstant būtina registracija tel. (8 460) 48732, 48719, 34166. Prašymus taip pat galima teikti elektroniniu būdu www.spis.lt

 

Svarbu. Primename, kad karantino ir ekstremalios situacijos metu (bei 6 mėnesius po jų atšaukimo) nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (t. y. socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) nevertinamas tik jų turimas turtas, tačiau visos kitos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytos sąlygos turi būti tenkinamos.

Nustatytos 2021 m. spalio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM):
   
1.1. šilumos vienanarė kaina:  ct/kWh
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papildomos kainų dedamosios); 6,01
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:  ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios: 3,87
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,90
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – T H,KD 1,97
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;  13,90 
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.;  16,66
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh  1,97
1.3. šilumos perdavimo kainos:   ct/kWh
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + T HT,KD , dedamąsias: 2,25
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,07
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh 1,18
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –Eur/mėn./kW; 7,81
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.; 7,34
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh  1,18
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:  
Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.  
1.5. Papildoma kainos dedamoji: ct/kWh
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; 0,29
1.6 Karšto vandens kainos  Eur/m3
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) 5,82
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) 6,34
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)  5,66
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) 6,85

 

Nustatytos 2021 m. rugsėjo mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM):
   
1.1. šilumos vienanarė kaina:  ct/kWh
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papildomos kainų dedamosios); 5,80
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:  ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios: 3,71
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,90
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – T H,KD 1,81
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;  13,90 
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.;  16,66
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh  1,80
1.3. šilumos perdavimo kainos:   ct/kWh
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + T HT,KD , dedamąsias: 2,20
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,07
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh 1,13
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –Eur/mėn./kW; 7,81
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.; 7,34
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh  1,13
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:  
Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.  –
1.5. Papildoma kainos dedamoji: ct/kWh
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; -0,29
1.6 Karšto vandens kainos  Eur/m3
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) 5,69
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) 6,20
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)  5,54
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) 6,70

 

Nustatytos 2021 m. rugpjūčio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM):
   
1.1. šilumos vienanarė kaina:  ct/kWh
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papildomos kainų dedamosios); 5,70
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:  ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios: 3,63
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,90
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – T H,KD 1,73
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;  13,90 
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.;  16,66
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh  1,73
1.3. šilumos perdavimo kainos:   ct/kWh
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + T HT,KD , dedamąsias: 2,18
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,07
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh 1,11
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –Eur/mėn./kW; 7,81
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.; 7,34
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh  1,11
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:  
Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.  
1.5. Papildoma kainos dedamoji: ct/kWh
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; -0,29
1.6 Karšto vandens kainos  Eur/m3
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) 5,66
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) 6,17 
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)  5,51
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) 6,67

 

Nustatytos 2021 m. sausio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM):
   
1.1. šilumos vienanarė kaina:  ct/kWh
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papilomos kainų dedamosios); 5,72
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:  ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios: 3,64
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,90
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD; 1,74
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;  13,90 
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn.;  16,66
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh  1,74
1.3. šilumos perdavimo kainos:   ct/kWh
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + THT,KD, dedamąsias: 2,19
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,07
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh 1,12
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn./kW; 7,81
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn.;  7,32
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh 1,12
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:  
 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.  
1.5. Papildoma kainos dedamoji: ct/kWh
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; – 0,29
1.6 Karšto vandens kainos  Eur/m3
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) 5,36
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) 5,84 
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)  5,22
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) 6,32

 

Nustatytos 2021 m. birželio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM):
   
1.1. šilumos vienanarė kaina:  ct/kWh
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papilomos kainų dedamosios); 5,65
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:  ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,53 + TH,KD, dedamosios: 3,59
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,53 ct/kWh; 1,90
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD; 1,69
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 11,20 Eur/mėn./kW;  13,90 
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 13,42 Eur/mėn.;  16,66
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh  1,69
1.3. šilumos perdavimo kainos:   ct/kWh
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,74 + THT,KD, dedamąsias: 2,17
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,74 ct/kWh; 1,07
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh 1,10
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 5,40 Eur/mėn./kW; 7,81 
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 5,07 Eur/mėn.; 7,34
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh  1,10
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:  
 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.  
1.5. Papildoma kainos dedamoji: ct/kWh
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; – 0,29 
1.6 Karšto vandens kainos  Eur/m3
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) 5,32
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) 5,80 
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)  5,18
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) 6,27

 

1 2 3 12
Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai