Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl  šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2018 m. kovo mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

Tgnš kd – 2,42 euro ct/kWh;
Tpt kd – 2,42 euro ct/kWh;
Tpr kd – 1,24 euro ct/kWh;
Tpt – 3,47 euro ct/kWh.

 

Nuo 2018 m. kovo mėn. 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

Mato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
Šilumos vienanarės kainos
1.1. vienanarė kaina euro ct/kWh 5,74 6,26 6,95
 arba
1.2. vienanarė kaina iki įvado euro ct/kWh 5,70 6,21 6,90
1.2.1. Šilumos pardavimo kaina vartotojui Eur/mėn. 0,40 0,44 0,48
Karšto vandens kainos*:
2.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m³ 5,27 5,74
2.2. ne daugiabučių namų gyventojams

(kitiems vartotojams)

Eur/m³ 5,01 6,06

*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Palangos šilumos tinklai“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis.

 

Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai