Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl  šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2019 m. gegužės mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

Tgnš kd – 2,48 euro ct/kWh;

Tpt kd – 2,48 euro ct/kWh;

Tpr kd – 1,26 euro ct/kWh;

Tpt – 3,53 euro ct/kWh.

 

Nuo 2019 m. gegužės mėn. 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

  Mato vnt. Be PVM Su 9% PVM Su 21% PVM
  Šilumos vienanarės kainos        
1.1. vienanarė kaina euro ct/kWh 5,82 6,35 7,05
   arba  
1.2. vienanarė kaina iki įvado euro ct/kWh 5,78 6,30 7,00
1.2.1. Šilumos pardavimo kaina vartotojui Eur/mėn. 0,40 0,44 0,48
  Šilumos dvinarės kainos        
2.1 pastovioji kainos dalis (už vidutinę vrtojimo galią) Eur/kW 14,93   18,07
2.2 kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį)  Eur ct/kWh 3,74   4,53
2.3 šilumos pardavimo kaina Eur/mėn. 0,40   0,48
  Karšto vandens kainos*:        
3.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m³ 5,32 5,80  
3.2.

ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams)

Eur/m³ 5,06   6,12

*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Palangos šilumos tinklai“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis.

 

Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;

Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

 

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai