Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

Nustatytos 2021 m. sausio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM):
   
1.1. šilumos vienanarė kaina:  ct/kWh
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papilomos kainų dedamosios); 5,72
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:  ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios: 3,64
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,90
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD; 1,74
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW;  13,90 
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn.;  16,66
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh  1,74
1.3. šilumos perdavimo kainos:   ct/kWh
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + THT,KD, dedamąsias: 2,19
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; 1,07
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh 1,12
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:  
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn./kW; 7,81
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –  Eur/mėn.;  7,32
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh 1,12
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina:  
 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn.  
1.5. Papildoma kainos dedamoji: ct/kWh
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; – 0,29
1.6 Karšto vandens kainos  Eur/m3
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) 5,36
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) 5,84 
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM)  5,22
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) 6,32

 

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai