Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

admin

Išlaidos šildymui ir karštam vandeniui sudaro didžiąją dalį mokesčių už būstą. Šilumos energijos nuostolius pastate galime įvertinti taip:

  • pro sienas prarandame apie 35%;
  • pro langus – 37%;
  • pro stogą – 15%;
  • pro rūsio perdangą – 13% šilumos.

Didžiausi šalto oro srautai į patalpą patenka pro nesandarius langus ir duris, todėl svarbu tinkamai juos izoliuoti. Karšto vandens daugiausia sunaudojama plaunant indus ir skalbiant ne automatinėmis skalbimo mašinomis. Sąskaitai už energiją sumažinti dažnai nereikia didelių investicijų, pakanka pakeisti savo įpročius.

Plačiau

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl  šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2017 m. rugsėjo mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

Tgnš kd – 2,21 euro ct/kWh;
Tpt kd – 2,21 euro ct/kWh;
Tpr kd – 1,18 euro ct/kWh;
Tpt – 3,26 euro ct/kWh.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

Mato vnt. Be PVM Su 21% PVM
Šilumos vienanarės kainos
1.1. vienanarė kaina euro ct/kWh 5,47 6,62
 arba
1.2. vienanarė kaina iki įvado euro ct/kWh 5,43 6,57
1.2.1. Šilumos pardavimo kaina vartotojui Eur/mėn. 0,40 0,48
Karšto vandens kainos*:
2.1. daugiabučių namų gyventojams Eur/m³ 5,22 6,32
2.2. ne daugiabučių namų gyventojams

(kitiems vartotojams)

Eur/m³ 4,97 6,02

*Kai karšto vandens tiekėjas UAB „Palangos šilumos tinklai“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis.

Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

Informuojame, kad hidraulinių bandymų metu (ar esant termofikacinio vandens nutekėjimui) UAB „Palangos šilumos tinklai“ šildymo sistemose cirkuliuojantį termofikacinį vandenį dažo fluorasceinu. Tai yra žalios spalvos dažai, kurie padeda nustatyti vamzdynų, pastatų vidaus šildymo sistemų ir karšto vandens ruošimo įrenginių nesandarumus. Fluorasceiną leidžia naudoti Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

Esant nesandariam karšto vandens šildytuvui, termofikacinis vanduo gali patekti ir į buitinius karšto vartojimo prietaisus, geriamąjį vandenį. Fluorasceinu nudažytas vanduo yra nekenksmingas, tačiau jo gerti nerekomenduojama.

 

Pastebėjus lauke, gatvėje ar iš čiaupo bėgantį žalios spalvos vandenį, prašome pranešti UAB „Palangos šilumos tinklai“  klientų aptarnavimo skyriui  8-460 53509  arba budinčiam dispečeriui 8-460 52246

 

Iš anksto dėkojame už supratimą.

 

 

am

Gerbiami Palangos miesto gyventojai,

reaguodamas į vartotojų pateikiamus klausimus, gavus sąskaitas už 2016 m. spalio mėnesį, informuoju, kad spalio mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą visos Lietuvos mastu yra vidutiniškai 15 proc. didesnės lyginant su praėjusių metų spalio mėnesio sąskaitomis (apie šią tendenciją viešą pareiškimą buvo išplatinusi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija). Tam įtakos turi anksčiau (lyginant su praėjusiais metais) atvėsę orai ir žemesnė lauko temperatūra. Šį spalį vidutinė lauko oro temperatūra šildymo laikotarpio metu (nuo spalio 10 iki 30 dienos) Palangoje siekė +5,1°C šilumos, 2015 m. spalį buvo +7,4°C šilumos, t. y. šių metų minėto laikotarpio lauko oro temperatūra buvo 31 procentu vėsesnė lyginant su praėjusiais metais. Šių metų spalio mėnesį šildymo periodas truko 22 kalendorines dienas, o 2015 m. – 20 kalendorinių dienų, t. y. šių metų spalio mėn. šildymo laikotarpis buvo 10 procentų ilgesnis. Atsižvelgiant į šaltesnę lauko oro temperatūrą bei į ilgesnę šildymo laikotarpio trukmę, vartotojams šilumos buvo patiekta 19 procentų daugiau ir tai turėjo įtakos padidėjusioms sąskaitoms už šildymą lyginant su praėjusiais metais, nors mums pavyko 1 kWh kainą sumažinti nuo 0,0727 EUR (be PVM) pernai iki 0,0590 EUR (be PVM) šiemet, tai sudaro 19 procentų. Jei nebūtų rasta galimybių sumažinti šilumos kainą, esu giliai įsitikinęs, kad atsižvelgiant į aukščiau paminėtus faktus, sąskaitos už šildymą spalio mėn. būtų ženkliai didesnės. Aš ir ateityje esu pasirengęs dirbti taip, jog šilumos kaina Palangos miesto gyventojams būtų kuo mažesnė (tai darau ne dėl populiarumo, o siekdamas, kad vartotojai patirtų kuo mažiau finansinių išlaidų šioje labai jautrioje srityje).

Atkreipiu dėmesį, kad didžiulės įtakos taip pat turi daugiabučių bei jų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų būklė, jų priežiūra ir eksploatavimas (už tai atsakingi daugiabučių namų administratoriai ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai). Pažymime, kad šilumos suvartojimo apimtys kokybiškuose ir gerai prižiūrimuose namuose, lyginant su prastos būklės aplaidžiai administruojamais daugiabučiais, Palangos mieste ženkliai skiriasi, todėl raginu gyventojus kreiptis į konkretų savo daugiabučio namo administratorių ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtoją ir kartu ieškoti sprendimų kaip būtų galima sumažinti šilumos suvartojimo kiekį, tolygų visų daugiabučio namo patalpų šildymą, užtikrinti tinkamą kambario temperatūrą ir visai tai galutiniame rezultate įtakotų mažesnę kainą už šildymą, nes tikėtina, jog būtų suvartotas mažesnis šilumos kiekis.

Taip pat, vis dar iškylant klausimų dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ siunčiamose sąskaitose (nuo 2016 m. liepos mėn.) eilutės – „Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra” – paaiškiname, kad tai priežiūros mokestis už daugiabučių namų, kurių šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojas yra UAB „Palangos šilumos tinklai“, priežiūrą (siekdami taupyti išlaidas ir neapkrauti vartotojų keliomis sąskaitomis mokėtinas sumas įtraukėme į vieną sąskaitą. Tie namai, kurių šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros nevykdome, savo sąskaitose tokios eilutės nemato, nes minėtą paslaugą teikia kitos bendrovės).

Kilus bet kokiems klausimams, susijusiems su mūsų įmonės veikla, maloniai prašau kreiptis tel. 8 460 529 09 arba el. p. info@palangosst.lt .

 

Pagarbiai,

UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorius                                                         

Artūras Mažrimas

 

 

Darbo laikas
Darbo laikas
Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai