Klientų aptarnavimo skyrius

Informacija telefonu    (8 460) 53 509

Elektroninis paštas    klientai@palangosst.lt

admin

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM): Plačiau

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštu Nr. RS-(Š)-11631 2016-06-15 „Dėl šilumos kainos taikymo“, UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad 2016 m. birželio-liepos mėnesiams taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM): Plačiau

2016-09-07 UAB „Palangos šilumos tinklai“ konferencijų salėje vyko mokymai „Viešųjų pirkimų organizavimas 2016 m.“ .

Mokymuose dalyvavo administracijos darbuotojai bei visų struktūrinių padalinių vadovai. Mokymų tikslas – kelti profesinę kvalifikaciją bei užtikrinti skaidrumą viešųjų pirkimų srityje. Darbuotojai išklausė 7 akademinių valandų kursą bei gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.

Mokymus vedė lektorius
Giedrius Ruseckas.

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, Komisija pritarė parengtų 10 šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimams. Plačiau

Informuojame, kad, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo šaukimo 52-jo posėdžio 2010-11-25 sprendimu Nr.T2-316 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014-08-01 raštu Nr.(25.50.-04)-6K-1406132 „Dėl tarifų už komunalines paslaugas ir rinkliavų dydžių perskaičiavimo iš litų į eurus“.

UAB „Palangos šilumos tinklai“ pateikia kainas už paslaugas dviem valiutomis – litais ir eurais.

Orai Palangoje
Partneriai
Partneriai