Menu Close

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI PALANGOS MIESTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas)

Plano iniciatorius – UAB „Palangos šilumos tinklai“, Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga, tel. +370 460 30590, el. p. info@palangosst.lt, interneto svetainės adresas https://www.palangosst.lt. 

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt.

Plano tikslas – parengti Palangos mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Skip to content