Menu Close

Informuojame apie naujai rengiamą Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmąjį planą.

Remdamiesi 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame apie naujai rengiamą Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmąjį planą.

 

Papildomais klausimais galite kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. evaldas.luksa@registrucentras.lt arba tel. 8 659 13 447.

 

Pridedami dokumentai:

Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmojo plano aiškinamasis raštas

Planas bendras

SŽNS suvestinė

Sprendimas teikti tvirtinti Palangos miesto šilumos tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmąjį planą

Skip to content